2017. január 30., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-01-30

2017. január 30. – Hétfő

Jézus és tanítványai áthajóztak a Genezáreti-tó keleti partjára, a
gerázaiak földjére. Amint Jézus kiszállt a hajóból, a sírok felől egy
tisztátalan lélektől megszállt ember futott feléje. A sírboltokban lakott,
és még láncra verve sem tudták féken tartani. Sokszor megbilincselték és
láncra verték, de a láncokat eltépte, és a bilincseket összetörte. Senki
sem bírt vele. Éjjel-nappal a sírboltokban és a hegyekben tanyázott,
folyton kiabált, és kövekkel ütötte-verte magát. Amint messziről meglátta
Jézust, odafutott. A földre vetette magát előtte, és hangosan így
kiáltott: „Mi bajod velem, Jézus, a magasságbéli Istennek Fia? Az Istenre
kérlek, ne gyötörj!" Jézus ráparancsolt ugyanis: „Tisztátalan lélek,
takarodj ki ebből az emberből!" Erre Jézus megkérdezte tőle: „Mi a neved?"
Azt válaszolta: „Légió a nevem, mert sokan vagyunk." Nagyon kérte Jézust,
hogy ne űzze el őket arról a vidékről. Akkor éppen egy nagy sertéskonda
legelészett ott a hegyoldalban. A tisztátalan lelkek azt kérték Jézustól:
„Küldj minket a sertésekbe, hogy megszálljuk azokat!" Jézus beleegyezett.
Akkor a tisztátalan lelkek kimentek az emberből, és megszállták a mintegy
kétezer sertésből álló kondát. A sertések a hegyoldalból a tóba rohantak,
és a vízbe fúltak. Őrzőik erre elfutottak, hírét vitték a városba meg a
tanyákra. Az emberek kitódultak, hogy megnézzék, mi történt. Jézushoz érve
látták, hogy az, akit az imént még egy légió tartott megszállva, most
felöltözve, ép ésszel ül előttük. Erre megdöbbentek. A szemtanúk elmondták
nekik, hogy mi történt a megszállottal és a sertésekkel. Ekkor kérlelni
kezdték Jézust, hogy távozzék a határukból. Amikor Jézus hajóra szállt, az
imént még megszállott kérte, hogy vele mehessen. Ő azonban nem engedte,
hanem így szólt hozzá: „Menj haza tieidhez, és mondd el nekik, hogy milyen
nagy dolgot művelt az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad!" Az el is ment,
és Dekápolisz környékén elhíresztelte, hogy milyen nagy dolgot tett vele
Jézus. Ezen mindenki elcsodálkozott.
Mk 5,1-20

Elmélkedés:

A tengeri vihar lecsendesítése (szombati evangélium) után Márk írásában
egy érdekes csodát olvasunk a mai napon. Jézus egy egész sereg ördögöt űz
ki egy megszállott emberből. Bár a két esemény különbözik egymástól, mégis
felfedezhetünk bennük közös elemeket.
Elsőként a Jézus szavában rejlő különleges erőt nevezhetjük meg. Parancsol
a háborgó tengernek és az rögtön elcsendesedik. Ráparancsol a tisztátalan
lelkekre és azok azonnal távoznak a megszállottakból. Teremtő és
újjáteremtő ez a krisztusi parancs és felszólítás, amelynek a teremtett
dolgok engedelmeskednek. Második fontos elem, hogy Jézus olyan esetekben
is képes segíteni, amikor emberileg már kilátástalan a helyzet. A viharban
evező tanítványokat halálfélelem tölti el, tudják, hogy a természet
félelmetes erőivel szemben tehetetlenek. A megszállott ember pedig olyan
nyomorúságos helyzetben van, hogy rajta senki ember nem képes segíteni. A
harmadik lényeges hasonlóság, hogy Jézus szabadító cselekedeteket hajt
végre. Megszabadítja tanítványait a halálos veszélytől és megszabadítja a
megszállottat az ördög hatalmától.
S végezetül hozzátehetjük, hogy e csodák elgondolkoztatják az embereket és
azt a kérdést vetik fel a jelenlévőkben, hogy ki valójában Jézus?
Minden csoda isteni jel, amelynek hatására elindulhatok a hit útján.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, te felbecsülhetetlen ajándékot helyeztél életünkbe. Mindenkinek
fölajánlod a lehetőséget, hogy jelenléted fényének tükre lehessen. A
Szentlélek által szereteted szándékát nem kőtáblákra, hanem szívünk
mélységeibe vésed. És lelkünket betöltő békességed által képessé teszel
minket arra, hogy szebbé tegyük mindazok életét, akiket reánk bíztál.

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönöm, hogy továbbra is lelkes olvasói vagytok az e-vangéliumnak, és
imáitokkal, valamint jószándékú adományaitokkal támogatjátok
e-vangelizációs szolgálatunkat. Ezúton is kifejezem hálámat a 9 személyből
álló e-vangélium csapatnak fáradhatatlan munkájukért, akiknek köszönhetően
napról napra olvashatjátok, meghallgathatjátok az e-vangéliumot.

A tavalyi év eredménye, hogy megújítottuk a honlapot, a
www.evangelium365.hu weboldalt, és több jótékonysági akciót is tartottunk.
Az e-mailben küldött evangélium üzenetek száma a kezdetektől számítva
2016-ban átlépte a 100 milliós mérföldkövet, hozzávetőleg ennyi olvasás
történt a honlapokon, és az okostelefon alkalmazást használók száma is
dinamikusan növekszik. Istennek legyen dicsőségére!

Idén, 2017-ben a megnövekedett igényeknek megfelelően és a ti kéréseiteket
figyelembe véve az okostelefon alkalmazások megújítását tervezem, illetve
lesznek újabb jótékonysági kezdeményezések, amelyek a gyermekek
evangelizációját tartják szem előtt.

Az elmúlt években is csak a ti támogatásotokra számíthattunk, ezért
szeretettel kérem, hogy akinek van rá lehetősége, támogassa adományával az
e-vangelizációt. Magyarországon a legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos.
Naponta ekkora adomány egy évre csak 1825 Ft. Kérem, támogassátok legalább
e csekély összeggel az e-vangelizációt! A Jóisten jutalmazza meg
jószándékotokat!
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. január 30.

Az e-vangelizációt az alábbi módokon lehet támogatni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium

+1. Aki cége számára szeretne igazolást kérni adományáról, jelezze ezt a
zalalovo@gmail.com címen.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170130.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum