2017. január 25., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-01-25

2017. január 25. – Szerda, Szent Pál apostol megtérése

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az
elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket
űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha
valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és
azok meggyógyulnak.
Mk 16,15-18

Elmélkedés:

Pál apostol életének nagy fordulatára, a megtérésére emlékezünk a mai
ünnepen. Azzal a szándékkal indult útnak Jeruzsálemből Damaszkusz
városába, hogy ott elfogja az új vallás képviselőit, a keresztényeket. Az
úton azonban Krisztus jelent meg neki egy látomásban, s e találkozásnak
köszönhetően egészen új irányt vett Pál élete. Ettől kezdve ő is annak a
vallásnak a követője és lelkes hirdetője lett, amelyet korábban elítélt és
károsnak tartott.
Még a látványos damaszkuszi jelenetnél is izgalmasabb a Pál lelkében
végbemenő változás. A zsidó vallásosság szerint az ember a törvénynek
köszönhetően juthat el az üdvösségre. Isten éppen azzal a szándékkal adta
a választott nép számára Mózes idejében a törvényt, hogy ezzel jelölje ki
az üdvösség útját. A zsidó gondolkodás szerint egyedül a törvény,
pontosabban annak megtartása üdvözítheti az embert. Pál is ezt a nézetet
vallotta, hiszen zsidó származású volt, sőt, a vallásosság tekintetében a
legszigorúbb irányzathoz, a farizeusokhoz tartozott. Az első keresztények
közül talán sokakban nem is tudatosult, hogy amikor Jézust messiásnak és
üdvözítőnek vallják, akkor szembekerülnek a zsidó vallásosság egyik
alaptételével. Pál viszont megtérése pillanatától kezdve látta ezt az
ellentmondást. Jól tudja, hogy vagy a törvény üdvözíti az embert vagy a
messiásnak tartott Jézus Krisztus. Ennek felismerése választás elé
állította Pált, s amikor ő a krisztusi hit mellett döntött, akkor ez
egyúttal azt is jelentette, hogy elutasítja az ószövetségi törvényt, amit
eddig üdvözítőnek tartott. Mindezek ismeretében könnyen megérthetjük Pál
apostol lelkesedését. Korábban azért törekedett nagy buzgósággal a törvény
lehető legpontosabb teljesítésére, mert úgy vélte, hogy ez adja az
üdvösséget. Ha viszont nem a törvény, hanem Jézus Krisztus az üdvözítő,
akkor az Urat kell követnie, mégpedig a legnagyobb buzgósággal! Korábban a
törvény tanulmányozására tette fel életét, hogy azt minél tökéletesebben
tudja megtartani. Ha viszont Jézus Krisztus az üdvözítő, akkor neki kell
adni egész életét.
Uram, Jézus! Hiszem, hogy te vagy az egyedüli üdvözítő. Vezess engem az
üdvösségre!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szent Pál apostol! Segíts, hogy életünket olyan becsülettel, tisztaságban
és ártatlanságban éljük meg, hogy Isten trónja előtt ujjonghass, amikor
imáidban ránk gondolsz. Mélyítsd el szeretetünket, növeld ismereteinket és
élesítsd tisztánlátásunkat! Imáid támogassák Isten bennünk megkezdett
művét, hogy napról napra növekedhessünk a kegyelemben, és hívő társainkkal
egyetemben Isten szeretetének üzenetét terjeszthessük a földön.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170125.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum