2017. január 23., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-01-23

2017. január 23. – Hétfő

Egy alkalommal Jeruzsálemből írástudók jöttek (Kafarnaumba), és azt
híresztelték Jézusról: „Belzebub szállta meg", és: „A gonosz lelkek
fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket." Ám ő magához hívta őket,
és példabeszédekben szólt hozzájuk: „Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt?
Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha
egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a
sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat
fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem
ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így
viszont már kirabolhatja a házát. Bizony, mondom nektek, hogy az emberek
fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is
káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot,
azt örökös bűn terheli." (Azért mondta mindezt Jézus), mert azt
terjesztették: „Megszállta a tisztátalan lélek."
Mk 3,22-30

Elmélkedés:

Ahogyan már a szombati evangélium kapcsán előre jeleztük, a mai
evangéliumban azoknak az írástudóknak a fellépéséről olvashatunk, akik
Jeruzsálemből érkeznek és akik megfogalmazzák azt a vádat, miszerint Jézus
az ördögök fejedelmével szövetségben képes azokra a rendkívüli tettekre,
amelyeket a betegeken véghezvisz. Egészen pontosan azt állítják, hogy az
ördögök fejedelme szállta meg Jézust és az ő segítségével képes arra, hogy
a megszállottakból kiűzze az ördögöket. Ez a vád pontosan az ellentéte
mindannak, amit Jézus az előzményekben tett. Valójában az Úr Isten
erejével, a mennyei Atyától kapott hatalmának birtokában képes a csodákra
és az a szándéka, hogy a gonosz befolyásától megszabadítsa az embereket.
Az írástudóknak adott válaszában Jézus rámutat a megfogalmazott rágalom
belső ellentmondására és visszautasítja a hamis vádat. Bár elképzelhető,
hogy egy nagyobb hatalommal rendelkező ördög képes parancsolni egy kisebb
hatalommal rendelkezőnek, Jézus esetében nem erről van szó. Ő Isten
segítségével képes a csodákra, mert Isten ereje és hatalma nagyobb minden
ördögi, gonosz hatalomnál.
Isten hozzám hajló irgalma újra és újra lehetőséget ad, hogy képes legyek
szembeszállni a rosszal, legyőzni a gonosz kísértéseit, és egyedül
Istennek ajánljam fel életemet.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Sokszor nem szavakkal válaszolsz kérdéseinkre,
hanem csendesen átölelsz bennünket, amikor hozzád fordulunk. Életünk során
mindig érezhetjük jelenlétedet és segítségedet. Add, hogy a bajban és a
veszélyben soha ne essünk kétségbe, hanem mindig hozzád forduljunk! Add,
hogy ne féljünk, ha veszélyben van az életünk, csak higgyünk az örök
életben! Mert örök életünk és üdvösségünk nem lehet veszélyben, ha veled
élünk és veled halunk meg.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170123.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum