2016. december 30., péntek

[Napi e-vangelium] 2016-12-30

2016. december 30. – Péntek, A Szent Család: Jézus, Mária és József

Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek
álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj
Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül,
hogy megkeresi és megöli a gyermeket." József fölkelt, fogta a gyermeket
és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes
haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
Egyiptomból hívtam az én fiamat.
Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és
így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére,
mert meghaltak már, akik a gyermek életére törtek!" József fölkelt, fogta
a gyermeket és anyját, és visszatért Izrael földjére. De amikor
meghallotta, hogy Judeában Arkelausz uralkodik apja, Heródes után, félt
odamenni. Ezért az álmában kapott utasítást követve Galilea vidékére ment.
Odaérve egy Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék, amit
a próféták mondtak: „Názáretinek fogják hívni".
Mt 2,12-15. 19-23

Elmélkedés:

A Szent Család képe Szomorú eset, amikor egy gyermek eltűnik. A szülők
kétségbeesve keresik őt, majd a rendőrség is bekapcsolódik a keresésbe.
Egyes esetekben előkerül az elveszett gyermek, más esetekben évek múltán
sem ad életjelt magáról. Néha erőszakkal rabolnak el valakit, máskor maga
a gyermek vagy a fiatal hagyja el szüleit, úgy érzi, mindenből elege lett.
Régebbi időkben a villanyoszlopokra, hirdetőtáblákra és más feltűnő
helyekre ragasztották ki az eltűnt személyek arcképét, bízván abban, hogy
valaki felismeri őt és értesíti a szülőket. Újabban a televízióban,
újságokban vagy az interneten is keresnek eltűnt személyeket. Valamikor a
XX. század elején történt, hogy az amerikai nagyvárosban, New York-ban
eltűnt egy fiatal lány, pontosabban egy családi vita után elhagyta a
szüleit. Édesanyja és édesapja hiába várta vissza heteken és hónapokon
keresztül, a lányuk nem jelentkezett, nem jött vissza. Ekkor többen
tanácsolták nekik, hogy a lány arcképét függesszék ki mindenfelé a
városban, hátha valaki felismeri és segíthet a szülőknek. A szülők napokig
gondolkoztak az ötleten, aztán mégis máshogy döntöttek. Nem függesztették
ki a lányuk arcképét, hanem elmentek egy fényképészhez másik két
gyermekükkel együtt és készíttettek magukról egy képet. Ezt a családi
képet, amelyről hiányzott eltűnt lányuk, aztán kiragasztották a városban
sokfelé, azzal a mondattal, hogy továbbra is szeretik lányukat, hiányzik a
családból. A lány, aki egyébként nem hagyta el a várost, lépten-nyomon
találkozott csonka családjának képével és néhány nap múlva visszatért
hozzájuk.
Az emberek Istentől való eltávolodását és korunk hitetlenségét látva úgy
gondolom, hogy Isten újra és újra telerakja a világot a Szent Család
képével. Azt szeretné, hogy térjünk vissza hozzá, éljünk vele, ezért
szüntelenül keres minket. Isten kész a megbocsátásra és kész arra, hogy
visszafogadjon minket szeretetébe. De nem a mi arcképünket teszi ki
mindenfelé, nem a bűn miatt eltorzult arcunkkal akar szembesíteni minket,
hanem más módon hív minket. Irántunk való végtelen szeretetére emlékeztet
minket, arra, hogy helyünk van az ő közelében. Amikor ma, a Szent Család
ünnepén, magunk elé képzeljük a kis Jézust, édesanyját, Máriát és
nevelőapját, Szent Józsefet, akkor gondoljunk arra, hogy ebben a családban
nekünk is helyünk van. A Szent Család otthona a mi otthonunk is, legyen az
szegényes istálló Betlehemben, ideiglenes szálláshely az Egyiptomba való
menekülés idején vagy egyszerű ház Názáret városában. A Szent Család sorsa
a mi sorsunk is, legyen az boldog öröm a betlehemi barlangban, nyugtalan
menekülés egy távoli országba vagy csendes munka a családi otthonban.
Vegyük észre, hogy Isten teleragasztja a Szent Család képével városainkat
és utcáinkat, mert hazavár minket!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Istenünk! Hisszük, hogy a házasság és család drága kincs,
megbecsülendő érték. Segíts minden embert, hogy megtalálja ezt a kincset!
Hisszük, hogy az evangéliumi értékrend biztos segítséget nyújt
mindazoknak, akik gyorsan változó világunkban, a válságok korában, a
nehézségek idején a te szeretetedben akarnak élni. Vezesd a családban
élőket igazságaid felismerésére és a szeretet hűséges megélésére a
mindennapokban! Segítsd emberhez méltó élethez, emberi méltóságuk
megőrzéséhez és hivatásuk megtalálásához azokat, akik pillanatnyilag
nélkülözik a család szeretetét! Emlékeztesd a szülőket felelősségükre
gyermekeik iránt és tanítsd a gyermekeket engedelmességre szüleik iránt!
Segíts minden embert, hogy megtalálja a boldogságot!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161230.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum