2016. december 26., hétfő

[Napi e-vangelium] 2016-12-26

2016. december 26. –Hétfő, Szent István első vértanú

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Legyetek óvatosak az
emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig
megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak,
hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak
benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban
az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti
fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke szól majd belőletek. Halálra adja
akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik
ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog
titeket. De aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül.
Mt 10,17-22

Elmélkedés:

Karácsony másnapján Szent Istvánt, az Egyház első vértanúját ünnepeljük.
Személyében egy olyan szentet látunk, aki végigjárta a hit útját, és a
döntő pillanatban kiállta a próbát, megtartotta hitét, még akkor is, ha ez
élete feláldozását jelentette. István történetét nem az evangéliumok,
hanem az Apostolok Cselekedeteiben Lukács evangélista hagyta ránk (vö.
ApCsel 6. és 7. fejezet). Leírásában megcsodálhatjuk István végtelen
türelmét és a krisztusi hithez való ragaszkodását. Nem gyalázta
ellenségeit, hanem imádkozott értük. Nem tagadta meg hitét, hanem hűséges
maradt.
A későbbi keresztény évszázadok keresztényei szintén megtapasztalták, hogy
a hit útja veszélyes, próbatételekkel teli, és rajta ellenséges érzületű
emberekkel is lehet találkozni. Jézus Krisztus jövetele döntési helyzet
elé állítja az embert. Vagy elfogadja valaki Jézus tanítását és azok
szerint él vagy elutasítja azt. Az evangéliumok e kettős emberi
magatartást, hozzáállást hűségesen mutatják be. Olvashatunk a Jézust
kereső tömegekről, elénk tárul a nép lelkesedése, ugyanakkor az
evangélisták nem hallgatnak azokról sem, akik a kezdetektől fogva a
vallási élet felforgatóját látták Jézus személyében. E kettős fogadtatást
a Jézus által missziós útra küldött apostolok, majd pedig a későbbi
időkben a hitükről tanúságot tevő keresztények is megtapasztalták.
Szent István vértanú példája segítsen minket, hogy kitartsunk a hitben és
elnyerjük az üdvösséget.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te emberré lettél értünk és vállaltad emberi
sorsunkat. Születésed által megújítasz minket. Emberi világunkba
születéseddel az isteni világba hívsz mindannyiunkat. Megváltást és
üdvösséget hozol számunkra. Ó, betlehemi Gyermek, taníts minket, hogy
örökre megőrizzük magunkban a gyermeki lelkületet!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161226.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum