2016. október 8., szombat

[Evangelium] 2016-10-08

2016. október 8. – Szombat, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű
városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
„Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!"
Lk 1,26-28

Elmélkedés:

Ma Szűz Máriát, Magyarok Nagyasszonyát ünnepeljük. Az ünnep evangéliuma az
angyali üdvözlet bevezető sorait tartalmazza, miszerint Isten küldötte,
Gábor angyal ezekkel a szavakkal köszönti a názáreti szüzet: „Üdvöz légy,
kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!"
E köszöntésben az angyal „kegyelemmel teljesnek" és „áldottnak" nevezi
Máriát.
A kegyelemmel való teljesség hangsúlyozása azért kap szerepet az angyali
üdvözletben, hogy senki ne gondolhassa azt, hogy csupán valamiféle emberi
kiválóságnak vagy érdemnek köszönhető az, hogy Mária lehetett a Megváltó
édesanyja. Ahhoz, hogy ő alkalmas legyen ezen hivatás betöltésére, Isten
kegyelmére volt szükség. Akit tehát Isten kiválaszt egy feladatra, azt
kegyelmével alkalmassá is teszi a megbízás teljesítésére. Ez a kegyelmi
segítség azonban nem rombolja le az emberi akaratot és nem teszi
szükségtelenné az emberi közreműködést. Mária elfogadta Isten szándékát és
együttműködött az isteni kegyelemmel.
Az angyal áldottnak nevezi köszöntésében Máriát. Ez a jelző ismétlődik meg
Mária személyével kapcsolatban, akit Erzsébet, Keresztelő János anyja, így
köszönt: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek
gyümölcse!" (Lk 1,42). Isten áldása kíséri életük folyamán mindazokat,
akik készek az ő szolgálatába állítani életüket.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szűz Mária, a Magasságbelinek alázatos leánya, benned csodálatos módon
beteljesedett az isteni hívás titka. Te képmása vagy annak, amit Isten
véghezvisz abban, aki rábízza magát. Benned a Teremtő szabadsága felemelte
a teremtmény szabadságát. Az, aki a te öledben megszületett, egyetlen
akarással egyesítette Isten gyógyító szabadságát az engedelmes emberi
követéssel. Hála a te igen-szavadnak, végérvényesen egyesült Isten
megszólítása és az Isten-ember válasza. Te vagy az új élet zsengéje, te
megőrzöd mindnyájunk számára az öröm és szeretet nagylelkű igenjét.
Szent II. János Pál pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161008.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum