2014. május 8., csütörtök

[Evangelium] 2014-05-08

2014. május 8. – Csütörtök

A kenyérszaporítás utáni napon Jézus így szólt a sokasághoz: „Senki sem
jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya, aki küldött engem. Én feltámasztom őt
az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk: „Mindnyájan Isten tanítványai
lesznek." Mindaz, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön. Nem
mintha az Atyát látta volna valaki. Csak aki Istentől való, az látta az
Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete
van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és
mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle,
meg ne haljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e
kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a
világ életéért."
Jn 6,44-51

Elmélkedés:

A kenyérszaporításkor Jézus földi kenyeret adott az embereknek, amely a
test tápláléka. Ezt követően pedig a mennyei kenyérről beszél, amely lelki
táplálék az emberek számára. A hallgatóság elcsodálkozott, amikor Jézus
kijelentette, hogy ő az örök élet kenyere és teste valóban táplálék,
hiszen ekkor még nem tudhattak az Eucharisztia csodájáról. Az Úrnak a mai
evangéliumban mondott szavai nagycsütörtökön valósultak meg első
alkalommal. Azóta az általa mondottakat és tetteket megismételve minden
szentmisével valóságosan megjelenik Krisztus az átváltoztatott kenyérben
és a borban.
Az Oltáriszentséggel kapcsolatban kettős feladatunk van. Egyrészt hinnünk
kell, hogy az Eucharisztia valóban Krisztus teste, másrészt táplálkoznunk
kell ezzel a kenyérrel, amely az örök élet tápláléka számunkra. Ebből a
kenyérből él és táplálkozik az Egyház s minden hívő, aki az Egyházhoz
tartozik.
A szentmisében az átváltoztatást követően hitünk szent titkának nevezzük
az Oltáriszentséget. Titokzatos már maga a történés, amikor a miséző
szavára a kenyér az Úr testévé, a bor az ő vérévé változik át, de
titokzatos a mi Urunk jelenléte is az átváltozott kenyérben és borban.
Mindezt csak hittel tudjuk elfogadni, az emberi ész és értelem ugyanis
korlátokba ütközik. Az átváltoztatásban az Egyház hite fogalmazódik meg,
amely magába foglalja az én személyes meggyőződésemet is arról, hogy
Krisztus valóságosan jelen van az Oltáriszentségben.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus Krisztus, hiszem, hogy igaz Isten és igaz ember vagy. Te vagy az
isteni út, mely végtelen biztonsággal hidalja át azt a szakadékot, amely
elválaszt engem az Istenségtől. Hiszem, hogy szent emberséged tökéletes és
oly hatalmas, hogy engem nyomorúságaim, hiányaim és gyarlóságaim ellenére
el tud vezetni oda, ahol te magad vagy: az Atya keblére. Add, hogy
hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el ne szakadjak tőled.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140508.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum