2013. október 16., szerda

[Evangelium] 2013-10-16

2013. október 16. – Szerda

Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz: „Jaj
nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró
veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét.
Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni! Jaj nektek, farizeusok!
Szeretitek a főhelyeket a zsinagógában, és a köszöntéseket a nyilvános
tereken. Jaj nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket
kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak – anélkül, hogy
tudnák." Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett: „Mester, ha
ilyeneket mondasz, minket is gyalázol." Ő azonban így folytatta: „Jaj
nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, ti
magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni."
Lk 11,42-46

Elmélkedés:

Jézus korában a farizeusok csoportja arról volt ismert, hogy ők tartották
meg a legszigorúbban a vallási előírásokat. Emiatt példaként tekintettek
rájuk az emberek. A parancsok megtartásával önmagában nincs is gond az ő
esetükben, csakhogy az eredeti mózesi törvényeket számos helyen
kiegészítették, a vallási életet a legaprólékosabban igyekeztek
szabályozni és a vallási törvényeket az élet más területeire is ki akarták
terjeszteni. A farizeusi törvénytisztelet kimerült a szabályok külső
teljesítésében s elveszett annak lényege. A törvények látványos
megtartásával a farizeusok inkább csak az emberek tetszését keresték,
mintsem Istenét. Jézus ezt a külsőségekben megnyilvánuló vallásos
magatartást bírálja és ítéli el, felfedve a mögötte rejtőző helytelen
gondolkozást és szándékot. A farizeusokkal való vitái során többször
rámutat arra, hogy az igazságosság és a szeretet gyakorlása nélkül nincs
igaz vallásosság.
Az igazságosság és a szeretet szolgálnak a törvények alapjául. Az
igazságosság, amely meghatározza embertársainkhoz fűződő kapcsolatunkat,
valamint a szeretet, amelyet tanúsítanunk kell Isten iránt, aki előbb
szeretett minket s legfeljebb csak viszonozni tudjuk szeretetét. Ne
szalasszunk el a lehetőséget a testvéri szeretet kimutatásában, mert ennek
elmulasztása komoly bűnnek számít.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, engedj azért imádkoznom, hogy folyvást erősödjék mindannyiunkban a
közösségi lelkület, hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, mint
ellenállhatatlanul kemény, hogy inkább gyengédnek és gyengének tűnjek föl,
mint büszkének és megközelíthetetlennek! Könyörgök, Uram, alázatért és
jóságért, hogy hűséges maradhassak azokhoz, akik hozzám hűtlenek lettek,
hogy megbocsátó és türelmes azokkal szemben, akik bosszút forralnak
ellenem.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131016.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Az 1000 gyerek 1000 könyv akció keretében kedd délutánig 308 adományozó
személynek köszönhetően 760 könyvet küldtünk el ajándékba többek között
Dunabogdány, Öregcsertő, Edelény, Igal, Rudabánya, Fehérgyarmat, Isaszeg,
Csólyospálos, Pócspetri, Vecsés, Pécsvárad, Kóspallag, Nagyoroszi, Egyek,
Békéscsaba, Barcs, Kozármisleny, Balassagyarmat, Kosd, Nyíradony, Pellérd,
Görcsöny, Baks (a felsorolás nem teljes) településekre.
Köszönjük a támogatást! Folytatjuk a jótékonysági kezdeményezést.
A jótékonysági akció: Őszi evangelizációnk keretében 1000 gyermeknek
szeretnénk küldeni ajándékba 1000 könyvet, mármint gyermekenként egyet. A
határon túli magyar gyerekeket korábban többször is támogattuk, most a
határon belülieket, a szegényebb vidékeken élőket segítjük. E jótékonysági
akció keretében a plébánosokon és helyi karitászon keresztül olyan
családokhoz juttatjuk el az ingyenesen a könyveket, akiknek a karácsonyi
ajándékvásárlás is gondot jelent szegénységük miatt.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermek örülhessen. Az adakozás
pedig Önnek is örömet fog jelenteni.
Egy jószívű cselekedethez nem kell gazdagnak lenni, hiszen bárki
megteheti. A jó Isten fizesse meg nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. október 8.
Adományát a következő lehetőségeken juttathatja el:
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum