2012. június 2., szombat

[Evangelium] 2012-06-02

2012. június 2. - Szombat

Abban az időben: Jézus ismét Jeruzsálembe ment tanítványaival. Amikor a
templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók meg a nép
elöljárói, és megkérdezték tőle: „Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta
neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél?"
Jézus így válaszolt: „Én is kérdezek tőletek valamit. Feleljetek rá, és
akkor majd én is megmondom nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem.
János keresztsége a mennyből volt-e vagy az emberektől? Válaszoljatok
nekem!"
Erre tanakodni kezdtek egymás között. Így okoskodtak: „Ha azt mondjuk: „A
mennyből volt", azt fogja felelni: „Hát akkor miért nem hittetek neki?"
Mondjuk talán azt, hogy Az emberektől?" Féltek azonban a néptől, mert
mindenki azt tartotta, hogy János valóban próféta volt. Végül is ezt
válaszolták: „Nem tudjuk." Jézus erre azt felelte: „Akkor én sem mondom
meg, milyen hatalommal cselekszem ezeket."
Mk 11,27-33

Elmélkedés:

A templomi kereskedők és árusok kikergetését követően azt a kérdést teszik
fel Jézusnak az ott lévő vallási vezetők, hogy milyen hatalommal teszi
mindezt. Milyen jogon avatkozik bele Jézus a templom belső ügyeibe? A
kérdésnek egyrészt számonkérés és felelősségre vonás jellege van.
Másrészről talán arra szeretnék kényszeríteni Jézust, hogy nyilatkozzon
isteni hatalmáról, ami vádaskodásra és ítéletre adhatna okot. Ne felejtsük
ugyanis, hogy az esemény Jeruzsálemben néhány nappal Jézus elfogása és
halálra ítélése előtt történt. Jézus ügyesen megkerüli a kérdést azzal,
hogy visszakérdez Keresztelő János hatalmával kapcsolatban. Az írástudók
azonban inkább nem válaszoltak. Hallgatásuk mégis annak burkolt elismerése
volt, hogy János Istentől kapott hatalmat és igaz próféta volt. Ehhez
hasonlóan Jézus esetében szintén isteni hatalomról beszélhetünk, de ez
csak később és akkor sem mindenki számára válik nyilvánvalóvá.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Te mindig közeledsz felénk. Egész életünk várakozás, várakozás a
beteljesedésre. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Benned, a
Veled való találkozásban. Kérünk, add, hogy már most, mai életünkben is
felismerhessük a jeleit annak, hogy találkozni akarsz velünk. Add, hogy
várakozásunk ne legyen hiábavaló.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum