2011. február 5., szombat

[Evangelium] 2011-02-05

2011. február 5. – Szombat

Abban az időben az apostolok visszatértek Jézushoz, és beszámoltak
mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: „Gyertek ti
is, (menjünk) a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy
kicsit!" Mert olyan nagy jövés-menés volt körülöttük, hogy még evésre
sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elmentek egy elhagyatott
helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és
sokan megtudták. Erre minden városból gyalog odasiettek, és megelőzték
őket. Amikor Jézus kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a
szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani
kezdte őket sok mindenre.
Mk 6,30-34


Elmélkedés:
A Jézus küldetésében járó apostolok visszatérnek Mesterükhöz, s
beszámolnak útjuk során szerzett élményeikről. Márk beszámolójából
igazából nem tudunk meg semmit arról, hogy miként telhettek a korábbi
napok. Azt jogosan feltételezhetjük, hogy a tanítványok nem tettek
mást, mint amit az Úr rájuk bízott, azaz hűségesen teljesítették a
rájuk bízott feladatot. Abban is biztosak lehetünk, hogy küldetésük
során megtapasztalhatták az Úrtól kapott erő működését, hatását. Az
általuk hirdetett tanítást ugyanúgy fogadhatták az emberek, miként
Jézus szavait, s az általuk tett csodák is ugyanúgy nagy megdöbbenést
ébreszthetett, mint amikor Jézus gyógyított.
Jézus nekem is küldetést ad, engem is a világba küld, hogy tanítását
hirdessem, s vigasztalására legyek a betegeknek.
© Horváth István Sándor


Imádság:
„Uram Istenem, gyarapítsd, sokasítsd Egyházadat, és egyesíts mindenkit
egységben. Tedd, hogy a nép feddhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te
igaz hitedben, és annak helyes megvallásában. Sugalld szívükbe
tanításod szavát. Mert a te ajándékod, hogy elfogadtál minket
Krisztusod evangéliumának hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó,
neked kedves cselekedeteket vigyünk végbe. Akiket nekem adtál, azokat
most átadom neked, mint tieidet: kormányozd őket erős jobboddal, rejtsd
el szárnyaid árnyékában, hogy mindannyian dicsérjék és dicsőítsék
nevedet, az Atyáét, a Fiúét és a Szentlélekét.
Szent Metód imája
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum