2011. január 25., kedd

[Evangelium] 2011-01-25

2011. január 25. – Kedd, Szent Pál apostol megtérése

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az
elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket
űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami
mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok
meggyógyulnak.
Mk 16,15-18


Elmélkedés:
A látványos külső eseménynél fontosabb a belső átalakulás, a szív megtérése,
amelyről maga Szent Pál a következőket írja a galatákhoz írt levelében: „Úgy
tetszett Istennek, hogy kinyilatkoztassa bennem Fiát, hogy hirdessem a
pogányoknak" (Gal 1,16). Megtérése után három évi felkészülést követően
indul csak el, hogy ezt a küldetést teljesítse. Megérti Krisztus szavát, és
az igehirdetés szolgája lesz. Tudja, hogy nem elegendő a rendkívüli megtérés
eseményével dicsekedni, hanem elkötelezetten és hűségesen hirdetnie kell
Krisztus evangéliumát, aki meghívta őt erre a szolgálatra.
Az egyházban minden korban akadnak megtérők. Sokan talán bizalmatlanul és
gyanakodva tekintenek rájuk. De vigyázzunk! Ne vonjuk kétségbe megtérésük
őszinteségét! Az évek majd úgyis megmutatják, hogy a megtérés kegyelme
mennyire mélyen ivódik majd lelkükbe. Inkább imádkozzunk értük, hogy
megerősödjenek és kitartsanak Krisztus mellett!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható és legjobb Uram, figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit, melyeket
már gyermekkorom óta hordok. Sírok, mert haszontalanul telt el az idő. Erőm
nem elegendő, hogy kitartsak a fáradozásban, erőim hiúságokra pazaroltam.
Mivel te vagy minden jóság és irgalom forrása, hozzád könyörgök kegyelemért
és irgalomért, könyörgök, irgalmazz nekem! Érintsd meg lelkemet szerető
kezeddel, hiszen te vagy a legjobb orvos, vigasztald meg lelkemet, hiszen te
vagy a legjobb vigasztaló!
Svéd Szent Brigitta
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum