2007. július 18., szerda

[Evangelium] 2007-07-18

2007. július 18. - Szerda

Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását: Magasztallak téged, Atyám,
ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és
kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az
én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az
Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja
nyilatkoztatni.
Mt 11,25-27

Elmélkedés:

Beszédének befejezéseként Jézus a mennyei Atyát magasztalja azért, hogy
isteni életének titkait feltárta az emberek előtt. Ezt a titkot emberi
gondolkodásunkkal nem volnánk képesek sohasem megérteni vagy
kikövetkeztetni. A kinyilatkoztatás azt jelenti, hogy Isten bemutatkozik
nekünk, feltárja előttünk életét, elmondja, hogy ki ő valójában,
megismerteti önmagát velünk. E folyamat Jézus Krisztusban éri el a
tetőpontját, aki emberré lesz, hogy még közelebb kerüljön hozzánk, s
ezáltal megismerjük őt. Jézus az, aki a legtöbbet árul el Isten titkából
személyével és szavaival. Küldetésének azt tartja, hogy megismertesse
velünk, emberekkel az igaz Istent. Ha meg akarom ismerni Istent,
mindenekelőtt Jézust kell megismernem.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Irgalmasságnak Atyja, aki a Szentlélek által és szent igéddel kisded
nyájadat összegyűjtötted, és széles e világon elterjesztvén, annyi
tévelygés, üldözés, háborúság között e mai napig megtartottad, igazgattad,
vezérletted, igaz tanítók által legeltetted és a pokol kapui ellen
győzelmessé tetted!
Add szent nevedért, hogy a Te hajódat a háborgó tengeri habok el ne
nyomják és el ne merítsék; add meg segítségedet, hogy a Te épületed amaz
igaz fundamentumon, az erős sziklán épen megmaradjon.
Őrizz minket, Uram, szárnyad alatt, hogy az igazságban mindvégig
tökéletesen megmaradván egy szívvel, egy lélekkel dicsérhessük szent
Felségedet.
Pázmány Péter

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum