2007. július 23., hétfő

[Evangelium] 2007-07-23

2007. július 23. - Hétfő, Szent Brigitta, Európa társvédőszentje

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi
szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt
bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy
még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet
hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként
a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy
ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.
Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit
sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és
elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és
szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és
megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és
tanítványaim lesztek.
Jn 15,1-8

Elmélkedés:

Jézus azt mondja a mai evangéliumban, hogy ő az igazi szőlőtő. Mit jelent
ebben az állításban az "igazi" jelző? Miért hangsúlyozza ezt Jézus. Ennek
megértéséhez tudnunk kell, hogy az ószövetségi írásokban gyakran szerepel
az a hasonlat, amely szerint a választott nép az Isten szőlőskertje. A nép
az Isten tulajdona, ahogyan a szőlőskert is gazdájáé. A szőlőskert
hasonlat tehát a nép és Istene közötti szövetséget jelképezi.
Jézus átveszi és önmagára alkalmazza ezt a jól ismert hasonlatot. Azzal,
hogy igazinak nevezi magát, azt állítja, hogy a régi szövetség helyébe
újat hoz. Isten új választott népéhez azok tartoznak, akik Jézushoz
kapcsolódnak, miként a szőlővesszők a szőlőtőhöz.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mindenható és legjobb Uram, figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit, melyeket
már gyermekkorom óta hordok. Sírok, mert haszontalanul telt el az idő.
Erőm nem elegendő, hogy kitartsak a fáradozásban, erőim hiúságokra
pazaroltam.
Mivel te vagy minden jóság és irgalom forrása, hozzád könyörgök
kegyelemért és irgalomért, könyörgök, irgalmazz nekem! Érintsd meg
lelkemet szereto kezeddel, hiszen te vagy a legjobb orvos, vigasztald meg
lelkemet, hiszen te vagy a legjobb vigasztaló!
Svéd Szent Brigitta

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum