2007. július 11., szerda

[Evangelium] 2007-07-11

2007. július 11. - Szerda, Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

Egy alkalommal: Péter megkérdezte: "Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és
követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?" Jézus így válaszolt: "Bizony,
mondom nektek: ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az
Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét trónon,
hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz, aki elhagyja
értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy
földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet."
Mt 19,27-29

Elmélkedés:

Péter apostol a tanítványok jutalma felől érdeklődik. Egészen emberi a
kérdés, s érződik belőle, hogy Péter is és a többiek is inkább valami
evilági jutalomra gondolhattak. Isten nagylelkűsége azonban nem csupán itt
a földi életben akarja megjutalmazni a hűséges tanítványokat, hanem az
örök életet ajánlja fel mindenkinek.
A történet kapcsán mindannyiunkban felmerül a kérdés: miért követem
Jézust? Miért vagyok a tanítványa? Mit várhatok tőle? Kérdéseink jogosnak
nevezhetők. De vajon előtte valóban le tudok-e mondani mindenről? Képes
vagyok-e mindent elhagyni Jézus szeretetéért? Elhagyok-e mindent, ami
ehhez a világhoz köt? Aki ezt meg tudja tenni, biztosan számíthat a
megígért jutalomra és az örök életre is.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Adj nekem, jóságos Jézusom
Téged megértő értelmet,
Téged átélő érzelmet,
Hozzád siető lelket,
Irántad buzgó bensőséget,
Rád bukkanó bölcsességet,
Téged felismerő világosságot,
Érted égő szeretetet,
Benned élő szívet,
Téged dicsérő tetteket,
a Te szavaidra hallgató fület,
a te szépségedet szemlélő szemet,
a Te fölségedet magasztaló nyelvet,
Neked kedves életmódot,
a Tőled küldött bajokat elviselő békességet,
Hozzád vágyó hű kitartást,
és adj, Jézusom, boldog halált!
Jutalmazz jelenléteddel,
fényes feltámadással,
és az örökké boldog életben
add jutalmul magadat! Ámen.
Szent Benedek

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum