2007. június 29., péntek

[Evangelium] 2007-06-29

2007. június 29. - Péntek, Szent Péter és Szent Pál apostolok

Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte
tanítványaitól: "Kinek tartják az emberek az Emberfiát?"
Ezt válaszolták: "Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások
Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának." Ő tovább kérdezte őket: "Hát ti
kinek tartotok engem?" Simon Péter válaszolt: "Te vagy a Krisztus, az élő
Isten Fia."
Erre Jézus azt mondta neki: "Boldog vagy, Simon Jónás fia, mert nem a test
és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért
mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat,
s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának
kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit
feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is."
Mt 16,13-19

Elmélkedés:

A két apostolfejedelem, Péter és Pál személyében két olyan embert
ismerhetünk meg, akiknek különböző módon kezdődött, de hasonlóan
fejeződött be az élete. Péter egyszerű galileai halász volt, akit
mindennapi munkája közben hívott meg Jézus, hogy tanítványa legyen. Pál
tanult és művelt ember volt, akit keresztényüldöző tevékenysége közben
szólított meg az Úr a damaszkuszi úton.
Személyüket összeköti, hogy mindketten új nevet kaptak Jézustól: Simonból
Péter, Saulból pedig Pál lett. Mindketten az evangélium hirdetői lettek és
Rómában szenvedtek vértanúhalált. Péter keresztre feszítették, Pált pedig
lefejezték. Péter a szeretet megvallásában, Pál pedig a hit továbbadásában
példakép számunkra.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Víg ének árad földünkön ma szerteszét,
ma üljük két nagy főapostol ünnepét.
Vérével őket Megváltónk szentelte fel,
és Egyházában fővezérül tette meg:
Szent Pétert és Pált zengik minden nemzetek.

Mint két olajfa, ők előtte díszlenek,
mint két nagy fáklya, lángolóan fénylenek,
csodáljuk égnek két sugárzó ablakát;
ők bűnök láncát oldva börtönt törnek át,
s hívőknek nyitják mennyek boldog ajtaját.

Vég nélkül áldja énekszó a jó Atyát,
hasonlón hozzá egyszülöttjét, szent Fiát,
a Szentléleknek szóljon áldás, hódolat,
a Háromsághoz szálljon hálaáldozat,
most és örökre őt dicsérje szív, ajak. Ámen.


________________________________

Aktuális:
Az Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó keretében lesz 2007. június 30-án,
szombaton Iváncsits Tamás: A jó pásztor című zenés drámájának ősbemutatója
a Szentgotthárdi Színházban. Az előadás fél 4-kor kezdődik. Az ifjúsági
dalairól országosan ismert szerző évek óta nem írt nagyobb, önálló
darabot. Most, a Tékozló fiú, a Damaszkusz és más művek után újabb,
nagyszabású drámát írt, amelyet a fiatal káplán példaértékű papi élete és
tragikus halála ihletett.
Szeretettel várunk mindenkit! Belépődíj nincs.
A mű az előadás után CD-n és kazettán is megvásárolható.
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum