2007. június 20., szerda

[Evangelium] 2007-06-20

2007. június 20. - Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Vigyázzatok!
Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei
Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne
kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az
utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony, mondom nektek, ezzel már
meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal
kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és
akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig
imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az
emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni!
Bizony, mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol,
menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz!
Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne
legyetek komorak, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az
emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg
is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat és
mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak
Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet
neked."
Mt 6,1-6. 16-18

Elmélkedés:

Az alamizsnaadás és a böjtölés elterjedt gyakorlatával kapcsolatban ad
Jézus tanácsot a mai evangéliumban. E cselekedetek végzésének nem az
erények feltűnő mutogatása, nem a magunk dicsőségének terjesztése és nem
is az emberek tetszésének elnyerése a célja. Bár az alamizsnálkodás a
rászorulók, az emberek felé megnyilvánuló tett, mégis ennek is és a
böjtnek is az a célja, hogy Isten tetszését nyerjük el vele. Istenre
irányuló, Isten iránti szeretetünket kifejező cselekedetek ezek.
A közvélemény-kutatások gyakran vizsgálják egyes híres emberek
népszerűségét. De ezek mindig csak az emberek véleményét tükrözik, amely
gyorsan változhat. De vajon hogyan értékeli Isten a cselekedeteinket?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Könyörgöm, édes Uram; minden szükséget szenvedő keresztényért:
hánykolódjanak bár a tengeren, sínylődjenek betegségben, börtönben,
nyomorban vagy gondban. Szolgáljon vigasztalásukra a te kegyes jóságod, s
ne veszítsék el kegyelmedet soha!
Könyörgöm hozzád, égi Atyám, minden keresztény lélekért, akik ma válnak
meg a testüktől: mentsd meg őket, irgalmas Istenem, s légy kegyes hozzájuk
az ítéletkor!
Magdeburgi Szent Mechtild

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum