2007. június 18., hétfő

2007. június 18. - Hétfő

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Hallottátok, hogy a
régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom
nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged
jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a
ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire
kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt
akar, el ne fordulj tőle."
Mt 5,38-42

Elmélkedés:

Jézus az ókori jogrendszerek ismert szabályát idézi: "Szemet szemért,
fogat fogért." E törvény, amely mai szemmel nézve kegyetlennek és durvának
tűnik számunkra, egykor azt a célt szolgálta, hogy a bosszú ne haladja meg
az okozott kár mértékét, s emiatt a maga korában igen haladó lehetett. Ezt
a törvényt az egyenlőség elve alapozza meg, amely ennyire kisarkított és
végletes formában valóban kegyetlenség, s emiatt Jézus korában a zsidó
rabbik inkább a pénzbüntetést javasolták kárpótlásként a bosszú helyett.
Jézus viszont új törvényt ad, melyet új alapra helyez. A szereteten
alapuló megbocsátás nem áll bosszút, hanem nagylelkűen felülemelkedik a
rosszon, hogy a jó győzedelmeskedjen.
(Horváth István Sándor)Imádság:

Jézusom! Te alkottál, ne engedj elpusztulni. Te váltottál meg, ne ítélj
el. Te teremtettél jóságodban, ne engedd, hogy műved tönkremenjen
gonoszságomban. Legkegyelmesebb Uram, kérlek, ne engedd, hogy gonoszságom
tönkretegye, amit mindenható jóságod teremtett! Végtelen jóság, ismerd el
újra magadénak azt, ami a tied, s mosd le róla azt, ami idegen rajta!
Jézus! Irgalmazz nekem, amíg idő van az irgalomra, és ne vess kárhozatra
az ítélet idején!

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum