2018. április 7., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-04-07

2018. április 7. - Szombat

Miután húsvétvasárnap reggel Jézus feltámadt, először Mária Magdolnának
jelent meg, akiből (annak idején) hét ördögöt űzött ki. Magdolna
elment, és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak.
Amikor a tanítványok meghallották, hogy Jézus él, és hogy Magdolna
látta őt, nem hitték el neki. Ezután Jézus más alakban megjelent két
tanítványnak útközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek, és
közölték a hírt a többiekkel, de ők nekik sem hittek. Végül megjelent
Jézus a tizenegy (apostolnak), amikor éppen asztalnál ültek. Szemükre
vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak,
akik látták őt feltámadása után. Azután így szólt hozzájuk: "Menjetek
el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek!"
Mk 16,9-15
Elmélkedés:
Szent Márk evangélista művének végén összefoglalja a feltámadt Krisztus
jelenéseit, de ez a sor nem teljes. Mindössze három jelenést említ:
Mária Magdolna és a két emmauszi tanítvány esetét, valamint az
apostolok előtti megjelenést. Az esetek felsorolásakor hangsúlyos a
hitetlenség, majd pedig Jézus ajkáról ugyanez fogalmazódik meg vádként.
A hitetlenség gyakori emlegetése után merész fordulatnak tűnik, hogy
ezek az emberek a következő küldetést kapják: "Menjetek el az egész
világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!" Az Úr
parancsa mögött az húzódik meg, hogy az érintettek időközben eljutottak
a hitre. Lassú volt ez a folyamat, de most már úgy látja, hogy
küldetést bízhat rájuk.
A hit azt jelenti, hogy biztos és igazolható ismeretek, valamint
megalapozott tudás alapján bízunk a másik személy kijelentéseiben,
szavában. E bizalom alapja, hogy a másik személyt igazmondónak tartjuk,
elfogadjuk tanúságtételét.
A hit útján a hívő embernek is meg kell küzdeni azzal, hogy hite
meggyengül, megkísérti őt a hitetlenség. Érdemes kérnünk az Urat, hogy
ő növelje, ő erősítse meg hitünket. Elfogadom-e a Krisztusról szóló
tanúságtételt? Hiszek-e feltámadásában? Akarok-e én is tanúja lenni?
Segítek-e másokat abban, hogy megismerjék Krisztust?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Feltámadt Urunk, Jézus Krisztus! Örömmel halljuk az apostolok
tanúságtételét a veled való személyes találkozásról. Ők egykor
láthattak téged megdicsőült testedben, s meggyőződhettek arról, hogy
újra élsz. E tapasztalatok hitet ébresztettek bennük és elindították
őket a tanúságtétel útján. Szólíts engem is nevemen! Engedd, hogy
megérintselek! Add nekem is a hit ajándékát! Feltámadásodba vetett
hitemet és irántad való szeretetemet azzal szeretném megmutatni, hogy
az apostolokhoz hasonlóan én is bátran hirdetem feltámadásodat, amely
az új élet, az örök élet forrása minden ember számára.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180407.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum