2017. október 27., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-10-27

2017. október 27. - Péntek

Abban az időben Jézus így szólt a sokasághoz: Ha látjátok, hogy
nyugaton felhő támad, mindjárt mondjátok: "Eső jön!", és úgy is
történik. Ha déli szél fúj, azt mondjátok: "Hőség lesz!", és megjön az
is. Képmutatók! Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni; a mai idők
jeleit miért nem ismeritek fel? Miért nem ítélitek meg magatok, hogy mi
az igazság? Amikor ellenfeleddel a hatóságokhoz mégy, igyekezzél még az
úton kibékülni vele, hogy a bíróhoz ne hurcoljon. Mert ha a bíró elé
visz, akkor a bíró átad a börtönőrnek, a börtönőr pedig börtönbe vet
téged. Mondom neked, ki nem szabadulsz onnan, amíg tartozásodat az
utolsó fillérig le nem fizeted.
Lk 12,54-59
Elmélkedés:
Jézus korában, a bibliai időkben még egyáltalán nem létezett
időjárás-előrejelzés. De már abban az időben is hasznosak voltak a
megfigyelések. Bizonyos égi jelenségekből következtetéseket vontak le,
amelyek a közeljövőben várhatóak voltak. Pontosan tudták, hogy a
nyugati irányból érkező felhők esőt hoznak, a déli szél pedig hőséget
eredményez. Napjainkban komoly technikai felszerelések segítik a
meteorológusok munkáját, akik sokszor egészen pontos és egyre pontosabb
előrejelzéseket tudnak készíteni. Figyelmeztetéseik nagyon hasznosak
például azok számára, akik a mezőgazdaságban dolgoznak. A természetben
pihenő, szabadidejüket töltő emberek számára szintén hasznos lehet egy
félelmetes vihar közeledésének előrejelzése.
Jézus arról beszél, hogy kortársai a természeti jelenségekből
következtetéseket vonnak le, de az idők jeleinek nincs hatása rájuk.
Végzetes lehet az, ha valaki nem akar tudomást venni a
figyelmeztetésekről és vakon megy előre, hogy megvalósítsa saját
elképzeléseit. Vallási életünkben is vegyük észre Isten
figyelmeztetéseit, amelyek jelzik számunkra, hogy helyes-e az az út,
amelyen járunk. A mai időkben is és minden korban jelek mutatják azt,
hogy Isten nem hagyja magára az embert, hanem lehet őt keresni, s meg
is lehet találni.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Ó, Istenem, te mérhetetlen szelídség és irgalom, ki ne szolgálna téged
teljes szívéből, aki csak egy kicsit is megismerte atyai szeretetedet?
Ki ne viselné szívesen igádat, amely nem teher, hanem édes; ki ne
hordozná terhedet, amely nem kínos, hanem erőssé tesz? Magad mondottad:
Vegyétek magatokra az én igámat, amely könnyű és édes, s így nyugalmat
találtok lelketeknek. Igen, Uram, ez a gyümölcse nagy parancsodnak,
hogy téged teljes szívünkből szeressünk; ez a szeretet s a neked való
szolgálat nemcsak jóvá tesz bennünket, hanem túlontúl boldoggá is!
Bellarmin Szent Róbert


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171027.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum