2012. augusztus 30., csütörtök

[Evangelium] 2012-08-30

2012. augusztus 30. - Csütörtök

Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz:
Virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert
nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj,
fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát
ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is
gondoljátok. Mit gondoltok? Ki a hű és okos szolga, akit gazdája háza népe
fölé rendelt, hogy kellő időben élelmet adjon nekik? Boldog az a szolga,
akit hazatérő ura ebben a munkában talál. Bizony, mondom nektek: rábízza
egész vagyonát. Ha azonban az a szolga gonosz, és azt mondja magában:
„Késik a gazdám!", aztán verni kezdi szolgatársait, és együtt eszik-iszik
a részegeskedőkkel; s megjön ennek a szolgának ura azon a napon, amikor
nem várja, és abban az órában, amikor nem is sejti, – ura kegyetlenül
megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott aztán sírás és
fogcsikorgatás lesz.
Mt 24,42-51

Elmélkedés:

Az okos és a hűtlen szolga példáját állítja szembe egymással Jézus mai
beszédében. Az okos szolga állandóan készenlétben van, mert tudja, hogy
ura bármikor megérkezhet, a hűtlen viszont elfeledkezik erről, s már-már
úgy viselkedik, mintha gazdája távollétében ő lenne az úr. A hűtlen szolga
abban is hibázik, hogy úgy tesz, mintha tudná, mikor fog ura hazatérni. A
beszédet egyértelműen értelmezhetjük úgy, hogy Jézus az úr és mi vagyunk a
szolgák, akik visszatérésére várakozunk. Magatartásunk kétféle lehet ez
idő alatt. Vagy éberen és felkészülten várjuk Jézus érkezését vagy
megfeledkezünk ígéretéről, amely szerint újra eljön. Ha választanunk
kellene, bizonyára az okos szolgákhoz hasonlítanánk magunkat. De vajon
tényleg készen állunk-e a találkozásra? Valóban felkészültünk rá, hogy
akár a mai napon is eljöhet Jézus? Egyszer tényleg be fog következni az a
pillanat, amikor eljön értünk. Legyünk éberek!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy a
kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts engem
mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a kenyér
fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum