2012. július 23., hétfő

[Evangelium] 2012-07-23

2012. július 23. – Hétfő, Szent Brigitta, Európa társvédőszentje

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi
szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt
bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy
még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet
hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként
a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy
ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.
Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit
sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és
elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és
szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és
megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és
tanítványaim lesztek.
Jn 15,1-8

Elmélkedés:

Jézus azt mondja a mai evangéliumban, hogy ő az igazi szőlőtő. Mit jelent
ebben az állításban az „igazi" jelző? Miért hangsúlyozza ezt Jézus. Ennek
megértéséhez tudnunk kell, hogy az ószövetségi írásokban gyakran szerepel
az a hasonlat, amely szerint a választott nép az Isten szőlőskertje. A nép
az Isten tulajdona, ahogyan a szőlőskert is gazdájáé. A szőlőskert
hasonlat tehát a nép és Istene közötti szövetséget jelképezi. Jézus
átveszi és önmagára alkalmazza ezt a jól ismert hasonlatot. Azzal, hogy
igazinak nevezi magát, azt állítja, hogy a régi szövetség helyébe újat
hoz. Isten új választott népéhez azok tartoznak, akik Jézushoz
kapcsolódnak, miként a szőlővesszők a szőlőtőhöz.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Segíts rajtam, Uram, hogy tudjak erős lenni, amikor jön a megpróbáltatás
órája! Tégy erőssé és nagylelkűvé, hogy ne jajveszékeljek és ne kerüljem
el azt, aminek történnie kell! Erősen szembe nézve a kereszttel, mondom:
Atyám, a Te hívásodat szeretném benne fölfedezni!
Romano Guardini
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum