2011. november 16., szerda

[Evangelium] 2011-11-16

2011. november 16. - Szerda

Jézus Jeruzsálemhez közeledett. Sokan azt hitték, hogy hamarosan
megvalósul az Isten országa, ezért a következő példabeszédet mondta nekik:
„Egy előkelő ember messze földre indult, hogy ott királyi méltóságot
nyerjen, és úgy térjen vissza. Magához hívta tíz szolgáját. Tíz mínát
adott nekik, és így szólt: „Kereskedjetek vele, míg vissza nem térek!"
Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért követséget küldtek utána, és
tiltakoztak: „Nem akarjuk, hogy ez legyen a királyunk!" Az előkelő ember
mégis elnyerte a királyi méltóságot, és hazatért. Ekkor hívatta szolgáit,
akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki mennyit szerzett vele.
Előlépett az első, és így szólt: „Uram, mínád tíz mínát hozott." Erre azt
mondta neki: „Jól van, derék szolgám! Mivel a kevésben hűséges voltál, tíz
város kormányzását bízom rád." Jött a másik szolga, és így szólt: „Uram,
mínád öt mínát hozott. „ Ennek azt mondta: „Te öt város kormányzója
leszel." Jött a harmadik, és így szólt: „Uram, itt a mínád. Kendőbe kötve
elrejtettem. Féltem ugyanis tőled, mert szigorú ember vagy: felveszed,
amit le nem tettél, és learatod, amit nem is vetettél." Ezt így büntette
meg: „A magad szavával ítéllek el, haszontalan szolga. Tudtad, hogy
szigorú ember vagyok: felveszem, amit le nem tettem, és learatom, amit nem
vetettem. Miért nem adtad pénzemet a pénzváltóknak, hogy hazaérkezve
kamatostul kaptam volna vissza?" Aztán a körülállókhoz fordult: „Vegyétek
el tőle a mínát, és adjátok annak, akinek tíz mínája van!" Azok
megjegyezték: „Uram, hiszen már van tíz mínája." De ő így válaszolt:
„Mondom nektek: Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék.
Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van. Ellenségeimet
pedig, akik nem akarták, hogy királyuk legyek, hozzátok ide, és öljétek
meg szemem láttára!"" E szavak után Jézus folytatta útját Jeruzsálem felé.
Lk 19,11-28

Elmélkedés:

A szolgákról szóló példabeszéddel Jézus az Isten Országának arra a
jellegére világít rá, amely szerint senki sem maradhat tétlen, aki ehhez
az Országhoz tartozik. Kereszténynek lenni feladatot és küldetést jelent.
Kamatoztatnunk kell a jó képességeket, melyeket Isten bízott ránk. Divatos
mai kifejezéssel szólva: kereszténynek lenni vállalkozást jelent, de nem
az anyagi javakkal. A megőrzésre való törekvés nem elég az üdvösséghez.
Egy vállalkozás persze csődbe is mehet. Ugyanígy végzetes lehet, ha
megrekedünk egy lelki szinten és nem törekszünk a fejlődésre. Hűségünk
jele éppen az, hogy a magunk és mások lelki hasznára fordítjuk az Isten
által nekünk juttatott lelki javakat.
Az elszámolás elől nem futhatunk el. A történet kezdetén tíz szolga kap
pénzt, s a végén három elszámolásáról hallunk. Bár az evangélista nem
szentel neki külön figyelmet, de nyilvánvaló, hogy a többi hétnek is el
kell számolnia. Felelősségteljesen és bátran használjuk lelki javainkat!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szeretett Jézusom! Árassz el áldásoddal. Nyílj meg számomra, és engedj be
édességed tárházába. Szívem-lelkem utánad eped. Kérlek, csak te légy a
gazdám! Tied vagyok, te pedig enyém vagy. Add, hogy lelkem új lendülettel
növekedjék élő szeretetedben; kegyelmedből legyek virágod, mint a völgyek
lilioma a folyóvizek partjain.
Nagy Szent Gertrúd

________________________________

Aktuális:
A hétfői és keddi megrendelések megérkeztek az új gyermekkönyvemre.
Bocsánat, hogy a levelek nagy száma miatt nem tudom nyugtázni külön
levélben a megrendelést. A könyveket folyamatosan postázom. Úgy látom,
próbára akarjátok tenni teljesítőképességemet. :-) A fizetési
lehetőségekről is megy a tájékoztatás. Köszönöm! István atya

Kedves barátaim a Napi evangélium listán!
Megjelent A betlehemi pásztor című képes gyermekkönyvem. A kötet
történetei egy gyermek szemével tárják elénk Jézus születésének titkát. A
sok-sok színes rajz Magyar Krisztina munkája.
A könyv ára: 900 Ft + postaköltség: 100 Ft/db Magyarországra (külföldre
jelentősen több).
A könyv megrendelhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen (boltokban nem
kapható). A megrendeléshez, kérem, küldje el az Ön nevét, postacímét
irányítószámmal, a kiadvány címét és a darabszámot. Köszönöm!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/gyermekkonyv_karacsonyra
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum