2010. december 1., szerda

[Evangelium] 2010-12-01

2010. december 1. - Szerda

Abban az időben Jézus a Galileai-tengerhez érkezett. Fölment egy hegyre, és
leült. Nagy sokaság jött hozzá. Hoztak magukkal sántákat, bénákat, vakokat,
némákat meg sok más beteget, és lába elé tették őket. Valamennyiüket
meggyógyította. Amikor a nép látta, hogy a némák beszélnek, a bénák
meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok látnak, elámult, és magasztalta
Izrael Istenét. Jézus akkor összehívta tanítványait, és így szólt hozzájuk:
„Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit
enniük. Nem akarom étlen hazaküldeni őket, hogy ki ne dőljenek az úton." A
tanítványok erre megjegyezték: „De honnan szerzünk itt a pusztában annyi
kenyeret, hogy ekkora tömeget ellássunk?" Jézus megkérdezte tőlük: „Hány
kenyeretek van?" „Hét, és néhány apró halunk" – felelték. Erre meghagyta a
népnek, hogy telepedjék le a földre. Aztán fogta a hét kenyeret és a
halakat, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, a tanítványok
pedig a népnek. Miután mindnyájan ettek és jóllaktak, hét kosár
kenyérmaradékot szedtek össze.
Mt 15,29-37


Elmélkedés:
A csodálatos kenyérszaporításkor Jézus nem a semmiből varázsol rengeteg
kenyeret, hanem a tanítványoknál lévő hetet használja fel, pedig majd nem
közvetlenül az embereknek adja a megszaporított táplálékot, hanem a
tanítványoknak nyújtja, hogy ők osszák ki a népnek. Mindebből két lelki
gondolat következik. Egyrészt az Úr felhasználja mindazt, amink van, s amit
átadunk neki, másrészt a segítségünket kéri, hogy jóságának közvetítői,
szeretetének továbbadói legyünk. Csodáihoz nem nélkülözhetetlen szereplői
vagyunk, mégis kéri közreműködésünket kegyelmeinek közvetítéséhez.
Adventben és karácsonykor Jézus önmagát adja nekünk. Őt szeretnénk tovább
adni az embereknek, hogy találkozzanak vele és átéljék az Isten-látás
örömét.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli jóságodban
fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az ellenséget
tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben, kormányozd értelmem,
adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem boldogságod
birtoklására!
Szent Ágoston
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum