2010. november 16., kedd

[Evangelium] 2010-11-16

2010. november 16. - Kedd

Abban az időben: Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű
gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni
Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát
előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert Jézusnak arra
kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította:
„Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom." Erre ő
sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva
megjegyezték: „Bűnös embernél száll meg." Zakeus azonban odaállt az Úr elé,
és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit
valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette." Jézus kijelentette:
„Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia
azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett."
Lk 19,1-10


Elmélkedés:
A vak koldus meggyógyításának története után, ma ismét egy olyan emberről
hallottunk az evangéliumban, aki szintén rászorul Jézus segítségére. De amíg
a vak koldus ezt tudta, Zakeus nem érzi ennek szükségét. Ő egyszerűen csak
kíváncsi, aki látni akarja Jézust. A vámosok vezetője nem is gondolja, hogy
neki bármire is szüksége lenne az Úrtól, s nem is sejti, hogy milyen
változást fog eredményezni életében a Jézussal való találkozás. Jézus vele
is csodát tesz. Nem a szemét, hanem az eddig érzéketlen és a mások előtt
bezárt szívét nyitja meg. Az emberek lenézik őt, de Jézus meglátja benne az
egyetlen elveszett bárányt, akit meg kell mentenie.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Istenem, te vagy minden javam. Egyedül te vagy a jó, igaz és szent, a
mindenható, mindent te adsz, mindent te töltesz be, s csak a bűnöst hagyod
üresen. Emlékezzél irgalmasságodra, és töltsd be szívemet kegyelmeddel,
hiszen nem akarod, hogy üres maradjon, amit alkottál.

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim!
Hétfőn, kedden vagy legkésőbb szerdán elérjük, hogy az e-vangélium listának
25 ezer tagja lesz. Ez alkalomból ajándék várja azokat, akik lelkesen
terjesztik az e-vangéliumot. Megkérdezem majd a 25 ezredik feliratkozót,
illetve ugyanazon a napon még 2 új listatagot, hogy a mostaniak közül kik
ajánlották nekik a feliratkozást, és a 3 ajánló személy 1-1 Teréz anyáról
szóló CD lemezt
(http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/kiadvanyok2) kap
ajándékba.
Feliratkozás itt: http://evangelium.katolikus.hu/
Köszönöm, hogy terjesztitek az e-vangéliumot!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum