2017. március 22., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-03-22

2017. március 22. – Szerda

A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ne gondoljátok, hogy
azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg
az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem
egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl
akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt
nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki
megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában."
Mt 5,17-19

Elmélkedés:

Jézus korában a mózesi törvények szabályozták a zsidó emberek vallási és
társadalmi életét. A törvények értelmezése és megtartásuk módja mindennapi
beszélgetések és viták tárgya volt az írástudók és törvénymagyarázók
között. Az ilyen vitákba Jézust is megpróbálják több alkalommal bevonni,
gondoljunk csak például arra, amikor a legfőbb paranccsal, az
adófizetéssel vagy a válással kapcsolatban kérdezik őt. Más alkalmakkor
azzal vádolják, hogy nem tartja meg és tanítványaival sem tartatja meg a
törvényeket. A mai evangéliumban Jézus megfogalmazza a törvénytudók
felelősségét: Megtartani és tanítani az Isten törvényeit – ez minden
írástudó feladata.
Kijelentését azonban nem csak korának írástudóihoz címezte, hanem az őt
követőkhöz is. Jézus e szavakkal kezünkbe adja a mennyországba jutás
kulcsát. Látszólag egyszerű a feladatunk, a gyakorlatban azonban gondjaink
vannak a megvalósítással, sőt nem is állunk neki a megvalósításnak.
Gyakran azt gondoljuk, hogy nincs szükségünk az isteni útmutatásokra és
parancsokra, hiszen elboldogulunk azok nélkül is az életben. De hová vezet
ez az élet? Hová jutunk, ha magunk akarjuk megszabni az emberek
együttélésének közös szabályait s abból kihagyjuk az Istent? Mi marad meg
egy istentelen világban az anyagi érdekek, a hatalom birtoklása és a
mindenáron való érvényesülés mellett? Erről a szintről akar felemelni
minket Isten a szeretet parancsával. Erre vonatkozik a megtartás és a
tanítás. Éljünk a szeretet parancsa szerint és erre tanítsunk másokat is!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, csodálatos gondviselésed által mindannyian arra vagyunk hivatva,
hogy Krisztus testének tagjaivá váljunk. És minden egyes tagnak öröktől
fogva meghatároztad a maga feladatát, számolva minden ember adottságával.
Ebben a rendben örök előrelátásoddal részemre is kijelöltél egy helyet,
ahol szolgálnom kell. Uram, készen állok erre a szolgálatra! Kívánj tőlem
akár csöndes, hangtalan munkát, akár hősi elszántságot, nagy áldozatokat:
követlek, Uram!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170322.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum