2017. január 5., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-01-05

2017. január 5. – Csütörtök

Abban az időben, amikor Jézus Galileába készült, találkozott Fülöppel.
„Kövess engem!" – mondta neki. Fülöp Betszaidából származott, András és
Péter városából. Amikor találkozott Nátánáellel, közölte vele:
„Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak: a názáreti
Jézust, József fiát." „Jöhet-e valami jó Názáretből?" – kérdezte Nátánáel.
„Jöjj, nézd meg!" – felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel
közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne
kétszínűség!" Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?" Jézus így
felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt."
Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael
Királya." Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a
fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél." Majd így folytatta:
„Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és
Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett."
Jn 1,43-51

Elmélkedés:

Keresztelő Szent János és Szent András apostol tanúskodása után a mai
evangéliumban is egy olyan személlyel találkozunk, aki Jézusról kijelenti,
hogy ő az Isten Fia. A történet azzal indul, hogy Jézus meghívja Fülöpöt
követésére. Ő pedig, ahogyan András hívta Pétert, szól Nátánáelnek:
„Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak." E kijelentés
ugyan nem mondja ki nyíltan, de burkoltan azt tartalmazza, hogy Jézus a
Messiás, hiszen a prófétai jövendölések és a mózesi könyvekben olvasható
isteni ígéretek a messiás jövetelét mondták meg előre. Fülöp szavainak
hatására Nátánáel, akit a keresztény hagyomány Szent Bertalan apostollal
azonosít, Jézushoz megy, majd pedig egy rövid párbeszéd után kijelenti:
„Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya."
Tudnunk kell, hogy Nátánáel az „Isten Fia" címet más értelemben használja,
mint mi, s ezt egyértelműen jelzi a pontosítás: „te vagy Izrael Királya."
Az ószövetségi hagyomány szerint Izrael népe Isten elsőszülött fia, és a
Dávid nemzetségéből származó királyt Isten az ő fiává fogadja. A prófétai
jövendölések szerint az eljövendő messiás Dávid király családjából fog
származni. Ezek ismeretében állíthatjuk, hogy Nátánáel azt várja Jézustól,
hogy messiás-királyként magához ragadja majd az uralmat, és azt gondolja,
hogy Jézust, mint Izrael királyát megilleti az Isten fia cím.
Ezzel szemben mi hisszük, hogy az Úr megváltó műve az ő szenvedésével és
halálával valósult meg, és hisszük, hogy Jézus abban az értelemben az
Isten Fia, hogy ő valóságos Isten, a második isteni személy.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, köszönjük, hogy Jézus együtt akar lenni velünk is, miként Simon
Péter bárkájába. Istenünk, Te tudod, mennyit fáradozunk, milyen kudarcokat
élünk meg. Te látod mindennapi fáradozásainkat mennyire eredménytelennek
érezzük. Hozzánk is szólsz Jézus által, miként Péterhez: vessétek ki a
hálót halfogásra. Magunktól már sokszor feladtuk volna. Add, hogy sose
vonakodjunk Jézus szavának engedelmeskedni! Add, hogy az Ő szavát követve
megtapasztalhassuk az Ő életet átalakító erejét. Add, hogy elhagyva
mindent, ami fölöslegesen megköt minket, szabadon követhessük Jézust!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170105.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum