2017. január 4., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-01-04

2017. január 4. – Szerda

Abban az időben (Keresztelő) János ott állt két tanítványával, és mihelyt
meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten
Báránya!" Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta, és követni
kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik,
megkérdezte: „Mit kívántok?" Azok ezt felelték: „Rabbi – ami annyit
jelent, hogy Mester – hol laksz?" „Jöjjetek, nézzétek meg!" – mondta
nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála
maradtak. Ez a tizedik óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt
Jánostól és követték (Jézust), az egyik András volt, Simon Péter testvére.
Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: „Megtaláltuk a
Messiást, vagy más szóval a Fölkentet", és elvitte Jézushoz. Jézus
rátekintett, és így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak,
azaz Péternek fognak hívni."
Jn 1,35-42

Elmélkedés:

A karácsonyi időszak evangéliumi szakaszainak közös vonása, hogy olyan
tanúságtételeket állít sorba, amelyek Jézusról, mint Messiásról szólnak,
illetve azt igazolják, hogy valóban ő az Isten Fia. Az előző két nap
örömhíre Keresztelő Szent János tanúskodását, a mai evangéliumi üzenet
pedig Szent András apostol vallomását tartalmazza ilyen értelemben.
Ez utóbbi jelenet közvetlenül Jézus megkeresztelkedése és Keresztelő János
tanúságtétele után játszódik. A Keresztelő tanítványai közül ketten rögtön
Jézus nyomába indulnak. Az egyikük maga az evangélium szerzője, János
apostol, a másik pedig András, Péter apostol testvére. Ne feledkezzünk el
arról, hogy ezek az események még Jézus nyilvános működésének kezdetekor
történnek. Abban az időben, amikor még senki nem ismeri isteni
származását, tanítása és csodái csak ezt követően történnek. András nem
beszél sokat, hiszen még ő sem tud szinte semmit Jézusról. Egyetlen dolgot
tud, hisz, ezt vallja meg testvérének, Péternek: „Megtaláltuk a Messiást."
S lám, ez a vallomás rögtön arra indítja Pétert, hogy Andrással együtt
Jézushoz menjen.
Mind Keresztelő János, mind Szent András apostol vallomása elvezet másokat
Jézushoz. Így volt ez a kezdeti időben és így van ez napjainkban is. Én
sem hallgathatok tehát a karácsonyi titokról, hanem tanúskodom róla, hogy
Jézus a Messiás, az Isten Fia.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat Országod
aratásába! Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek
Téged! Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a
csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember
javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol,
most és mindörökké. Ámen.
Szent II. János Pál pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170104.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum