2014. szeptember 2., kedd

[Evangelium] 2014-09-02

2014. szeptember 2. – Kedd

Testvéreim! A Szentlélek mindent megismer, még Isten mélységeit is. Ki
ismeri az ember belső dolgait, ha nem az ember lelke, amely benne van?
Hasonlóképpen Isten titkait sem ismeri senki, csak Isten Lelke. Mi nem a
világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől származó Szentlelket, hogy
megismerjük, amit Isten kegyelemből nekünk ajándékozott.
Ezeket hirdetjük, de nem az emberi bölcsesség tudós szavaival, hanem ahogy
a Szentlélek tanítja – lelki embereknek lelkieket nyújtva. Az érzéki ember
nem fogja fel, ami Isten Lelkéből ered. Oktalanságnak tűnik előtte, és nem
képes megérteni, mert lelkileg kellene azt elbírálnia. A lelki ember
mindent el tud bírálni, de őt nem tudják helyesen megítélni. „Vajon ki
látta át az Úr gondolatait, hogy oktathatná őt?" Mi azonban megkaptuk
Krisztus gondolatainak ismeretét.
1Kor 2,10b-16

Zsoltár: Válasz: Igazságos az Isten * minden végzésében.
Előénekes: Irgalmas az Úr és kegyelmes, * nagy irgalmú és hosszan tűrő. Az
Úr mindenkihez jóságos, * és irgalmas minden művéhez.
Hívek: Igazságos az Isten * minden végzésében.
E: Magasztaljon téged, Uram, minden műved, * szentjeid áldást mondjanak.
Országod dicsőségéről szóljanak, * és hatalmadat mindenek hirdessék.
H: Igazságos az Isten * minden végzésében.
E: Hirdessék az emberek hatalmas tetteid, * királyságod fölséges
dicsőségét.
A te országod örökkévaló ország, * uralmad megmarad nemzedékről
nemzedékre.
H: Igazságos az Isten * minden végzésében.
E: Hűséges az Úr minden szavában, * és tettei szentnek hirdetik. Az Úr a
botladozót fenntartja, * és fölemeli, akit megaláztak.
H: Igazságos az Isten * minden végzésében.
Zsolt 144,8-9.10-11.12-13ab.13cd-14

Evangélium:
Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott
tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt.
Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így
kiáltozott: „El innen! Mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél,
hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje." Jézus
ráparancsolt: „Némulj el, és menj ki belőle!" Erre az ördög a földre
sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna
neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták:
„Mi ez? Akkora hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek,
hogy kimennek a megszállottakból." Ennek híre elterjedt az egész
környéken.
Lk 4,31-37

Elmélkedés:

A Jézus tanításában rejlő isteni erő csodálattal töltötte el a
hallgatóságot, mert még senkit sem hallottak ilyen tekintéllyel beszélni.
Isten igazságait oly meggyőzően tudta hirdetni, amivel korábban még nem
találkozott senki. A mi Urunk isteni ereje azonban nem csupán szavaiban
nyilvánult meg, hanem cselekedeteiben is. A mai evangélium története
szerint ez az isteni erő szembeszáll a gonosz lélek erejével, amely fogva
tart egy embert. A beteg ember nem számíthatott arra, hogy valaha is
meggyógyul, hiába küzdött a benne lakó gonosszal. Az emberek sem tudtak
neki tanácsot adni, hogy miként győzhetné le önmagában a rosszat. Most
viszont Isten siet segítségére, bizonyítván, hogy ő képes legyőzni az
emberben lévő gonoszt, mivel ereje nagyobb annál, s mert Isten az ember
javát, üdvösségét akarja.
Mit tanít nekünk ez a különleges csoda, ez az ördögűzés? Sokszor
megbénítanak minket a különféle veszélyek és bajok, amelyek érnek, s
amelyeknek emberi erőnkkel nem vagyunk képesek ellenállni. Tehetetlenek
vagyunk, és azt érezzük, hogy ki vagyunk szolgáltatva azoknak a gonosz
erőknek, amelyek a kárunkat akarják, s ezt a veszélyt sokszor alig
ismerjük fel. Jézus megmutatja, hogy képes szembeszállni a gonosszal, le
tudja győzni azt. Jézus segítségével képes vagyok megvalósítani az
Istennek tetsző életet.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Hitnek Anyja, aki elkísérted a templomba az Emberfiát, hogy beteljesítse
az atyáknak adott ígéreteket; ajánld az Atyának az Ő dicsőségére Fiadnak
papjait, Szövetség Szent Szekrénye!
Szent II. János Pál pápa

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140902.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum